فروشگاه اینترنتی فایل سرا

محصولات جدید

ایجاد فروشگاه و فروش محصولات شما توسط ربات

 

قيمت: 50,000 ریال
تعداد: 1000 پک

icon icon

با چرخاندن تعداد 4000 تخم مرغ

 

قيمت: 2,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

 

قيمت: 600,000 ریال
تعداد: 1000 عدد

icon icon

تظمین جوجه دراوری و هچ 95 درصدی با ضمانت نامه کتبی رسمی

 

قيمت: 500,000 ریال
تعداد: 1000 پک اموزشی

icon icon

کنترلر دقیق دما و رطوبت ترکیه با دقت خطای 1/ تظمین جوجه دراوری 95 %

 

قيمت: 16,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

با تظمین 98 % جوجه دراوری

 

قيمت: 20,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

با تظمین 98 درصدی جوجه دراوری

 

قيمت: 30,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

با تظمین کتبی رسمی جوجه دراوری عدم جوجه دراوری عودت وجه گرفته شده به خریدار

 

قيمت: 50,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 1000 عددی ماشین سازان طیور غرب بدنه دستگاه از ساندویچ پنل سردخانه ای مقاوم دو جداره رطوبت سرد  موتور چرخش با قدرت قابلیت چرخش تا 4000 تخم بوقلمون راک های آلومینیومی کنترلر ترکیه و سوئیس و امریکا به منتخب مشتری هیتر مخصوص دما و ارا

 

قيمت: 70,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

بدنه دستگاه از پی وی سی مقاوم دو جداره رطوبت سرد  موتور چرخش با قدرت قابلیت چرخش تا 4000 تخم بوقلمون راک های آلومینیومی کنترلر ترکیه و سوئیس و امریکا به منتخب مشتری هیتر مخصوص دما و ارائه رایگان راهکار تظمینی هنگام هچ توسط این دستگاه 

 

قيمت: 84,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

بدنه دستگاه از پی وی سی مقاوم دو جداره رطوبت سرد  موتور چرخش با قدرت قابلیت چرخش تا 4000 تخم بوقلمون راک های آلومینیومی کنترلر ترکیه و سوئیس و امریکا به منتخب مشتری هیتر مخصوص دما و ارائه رایگان راهکار تظمینی هنگام هچ توسط این دستگاه 

 

قيمت: 95,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon iconفروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک